TONO har inngått avtale med Spanish Point Technologies

TONO har valgt Spanish Point Technologies som leverandør av nye forretningskritiske datasystemer. – Samarbeidet gjør at TONO får bedre systemer for rettighetsforvaltning for å møte dagens og fremtidens forventninger hos medlemmer, kunder og internasjonale samarbeidspartnere, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli.

 / 08/11/2022 /
Karl Vestli, admistrerende direktør i TONO. Foto: Sverre Jarild.

Det irske teknologiselskapet Spanish Point Technologies er TONOs nye leverandør av sentrale IT-systemer. Selskapet, som i dag har blant annet TONOs paraplyorganisasjon CISAC som kunde, skal levere det teknologiske rammeverket for hele TONOs drift.

– Spanish Point Technologies er en anerkjent leverandør av fagsystemer for aktører innen forvaltning av musikkrettigheter. Etter en lang og grundig prosess der vi har vurdert åtte ulike leverandører opp mot hverandre har vi nå full tillit til at Spanish Point sine systemer vil bidra til at TONO kan beholde posisjonen som et av de ledende forvaltningsselskapene i verden. Vi skal benytte løsninger fra Spanish Point innen alle våre kjernefunksjoner som er lisensiering, rapportering og avregning av vederlag til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, sier Vestli.

Avtalen gjelder i første omgang back-office-funksjonalitet, men gir også opsjoner til å skape nye, eller videreutvikle eksisterende, CRM-systemer, samt medlems- og kundeportaler.

Vil styrke datakvaliteten

Kollektive forvaltningsselskaper mottar enorme mengder rapporter over musikk som er fremført hos kringkastere, konsertarrangører og så videre. Informasjonen i disse rapportene skal kobles korrekt mot selskapenes verksdatabaser. Spanish Point sin «matching engine»-løsning inkluderer et stort utvalg funksjoner for automatisering og forbedring av datakvalitet, som også gir kostnadsbesparelser for selskapene som benytter den.

John Corley, Chief Technologi Officer i Spanish Point. Foto: Spanish Point.

– Vår «Matching Engine»-løsning kan hjelpe organisasjoner som TONO med å automatisere arbeidsprosesser og håndtere voksende datamengder. Vi ser frem til å jobbe med TONO, og til å fortsette å tilby forvaltningsorganisasjoner nyskapende programvareløsninger, sier Chief Technology Officer i Spanish Point Technologies, John Corley.

«Matching engine»-løsningen er bygget på moderne skybasert arkitektur på Microsoft Azure-teknologi Løsningen har hjulpet en rekke kollektive forvaltningsselskaper med å løse datautfordringer, feil i metadata og å sikre at riktige avregninger går til riktige rettighetshavere på en transparent måte.

– Når TONO tar løsningen i bruk vil TONOs medlemmer oppleve bedre tjenester i medlemstjenesten Mitt TONO gjennom automatiserte arbeidsprosesser, raskere responstid og bedre datakvalitet for å nevne noe. Kundene vil også få tjenester som vil løse deres behov på en brukervennlig og god måte. Vi ser frem til at vi kan begynne å lansere nye løsninger og ny funksjonalitet i løpet av 2023, sier Vestli.  

Store interne prosjekter

Partnerskapet med Spanish Point vil resultere i en rekke prosjekter som vil inngå i en større prosjektportefølje for TONO fra 2023. Dette er den første av flere omfattende investeringer i IKT og digitalisering i årene som kommer.

– Vi skal møte forventninger hos våre medlemmer, kunder og samarbeidspartnere i andre land, og må ha systemene som muliggjør dette. Investeringen i løsningene fra Spanish Point vil være avgjørende i denne sammenhengen, sier Vestli.

Spanish Point leverer i dag systemer til den internasjonale paraplyorganisasjon for rettighetsforvaltere, CISAC, samt selskaper i Spania og Sør-Afrika. TONOs irske søsterselskap IMRO har brukt Spanish Points løsninger i 16 år.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner. Besøk tono.no for mer informasjon.

Om Spanish Point

Spanish Point Technologies er et programvareselskap som har jobbet med kollektive forvaltningsorganisasjoner siden 2007. Selskapet har bygget en matching-applikasjon på Microsoft Azure-plattformen som løser dataproblemer musikkrettighetsorganisasjoner står overfor. Høyytelsesmotoren støtter organisasjoner for å løse metadatafeil og sikre at musikkvederlag spores med nøyaktighet og åpenhet. Slekslapet ble tildelt «Independent Software Vendor (ISV) partner of the year 2022» ved Microsoft Inspire Partner Awards for deres  innovative Matching Engine-applikasjon. Selskapet er irsk, og ble etablert i 2005. For mer informasjon om Spanish Point besøk deres nettsider på https://www.spanishpoint.ie/.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no