TONO i høring om Statsbudsjettet 2021

Se administrerende direktør, Cato Strøm, presentere TONOs innspill til Statsbudsjettet 2021 under åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité.

 / 26/10/2020 /

Fredag 23. oktober 2020 deltok TONO i åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Administrerende direktør, Cato Strøm, presenterte TONOs innspill til Statsbudsjettet 2021.

Se TONOs innspill i videoen, og les det under.

TONOs innspill til Statsbudsjettet

TONO har kommentarer knyttet til kap. 325, post 77: «Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19»

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Vi gir tillatelse til offentlig bruk av musikken til våre 35 000 medlemmer og verdens musikkskapere for øvrig mot betaling. TONO omsatte i 2019 for 771 millioner kroner. TONO-utbetalingene er blant de viktigste inntektskildene for norske musikkskapere.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 milliarder kroner til en stimuleringsordning som skal bidra til aktivitet i kulturlivet, deriblant konsertmarkedet. Det henvises til Stortingsproposisjon 142 S, hvor vi leser at «det forutsettes at søker/arrangør honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.»

TONOs medlemmer er rettighetshavere i den musikk som fremføres av artister, band og orkestre på konserter, og dermed vil TONO i 2021 lisensiere konserter med utgangspunkt i både konsertarrangørenes billettinntekter og den offentlig støtte de gis som del av stimuleringsordningen.

Modellen har riktignok den svakhet at opphaverne vil være prisgitt konsertarrangørenes evne og vilje til å søke om støtte, samt publikums vilje til å oppsøke arrangementer i en tid der koronasmitte er en overhengende trussel. Likevel, dette er en farbar vei gitt omstendighetene, men også i hvordan regjeringen vil respondere på TONOs største bekymring med tanke på Statsbudsjettet – og som vi skal redegjøre i det påfølgende:

Statsbudsjettet skisserer ingen løsninger på det faktum at TONO fra mars, og ut 2020 vil tape rundt regnet 80 millioner kroner totalt på smitteverntiltakene. Dette kommer som følge av mindre bruk av musikk på kino, treningssentre, cafeer, kringkasting og så videre. Aller verst rammes vi, det vil si norske opphavere og musikkforlag som har TONO-utbetalingene som ett av sine viktigste inntektsområder,  av den reduserte aktiviteten i konsertmarkedet. 

Det har vært vanskelig å forstå hvorfor rettighetshaverne – inkludert TONOs medlemmer – har vært ekskludert fra kompensasjonsordningen til konsertarrangører og deres underleverandører som følge av avlyste og utsatte konserter. Det er de som lager musikkverkene som fremføres av artister, orkestere og band. En konsertarrangør betaler artisten for å opptre, og TONO for bruk av komponistens verk.  Når konsertaktiviteten går ned rammes ikke bare artister, det berører også TONOs medlemmer. Artistene har kunnet bli kompensert, men ikke de som komponerer musikken.

Rundt 43 millioner kroner av våre tap er relatert til norske opphavere og musikkforlags rettigheter. Konsekvensen blir lavere TONO-utbetalinger til norske komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag i 2021. Særlig den store konsertavregningen til høsten 2021, som hovedsakelig stammer fra konserter i 2020, vil bli langt lavere. Her er vårt forslag til løsning:

Kulturdepartementet og TONO har allerede en avtale der departementet årlig betaler ca. 2 millioner kroner til TONO, øremerket avregning for musikkfremføringer i gudstjenester og andre religiøse seremonier. Det finnes med andre ord allerede en ordning der TONO fordeler øremerkede midler fra Kulturdepartementet. Kulturdepartementet er også TONOs tilsynsorgan og konsesjonsgiver. På den måten kan departementet ha fullt innsyn i vår drift. Vi mener at regjeringen bør gi en særskilt bevilgning, en kompensasjon for tapte inntekter i 2020 på 43 millioner kroner, til TONO – og som er øremerket avregninger til TONOs medlemmer. Vi vil bruke historiske data for å sikre mest mulig presis avregning til opphaverne og musikkforlag. Det er vår mening at ingen andre ordninger vil kunne treffe like godt som dette.

Gruppeforeningenes innspill

TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Musikkforleggerne og Norsk komponistforening, presenterte også sine innspill under høringen. Du kan se disse under.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk komponistforening og TONO.

Kai Robøle, styreleder i Musikkforleggerne og nestleder i TONOs styre.

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA og medlem i TONOs styre.