TONO i samarbeid med en samlet film- og musikkbransje begjærer midlertidig forføyning mot Telenor.

TONO i samarbeid med en samlet film- og musikkbransje begjærer midlertidig forføyning mot Telenor. Krever umiddelbar stans av Telenors medvirkning til deres kunders ulovlig bruk av Pirate Bay.

 / 16/06/2009 /

Beregninger viser at norsk kulturnæring taper flere hundre millioner kroner hvert år som følge av ulovlig fildeling. Telenor bidrar med å sende 75.000 brukere inn på det ulovlige fildelingsnettestedet Pirate Bay hver dag – og er derfor en markant bidragsyter til å skade norsk kulturindustri for millionbeløp. Telenor har tidligere ikke vist seg villige til å utvikle hensiktsmessige metoder for å forhindre dette.

Derfor har rettighetshaverne, representert ved advokatselskapet SIMONSEN v/advokat Rune Ljostad, i dag sendt begjæring til Asker og Bærum Tingrett om umiddelbart å stanse Telenors viderebefordring av sine abonnenter inn til det dømte nettstedet. Det er en konstellasjon av norske og internasjonale film- og musikkselskaper som står bak kravet om stenging med umiddelbar virkning: De som står bak begjæringen er:

o       TONO

o       NVF (Norsk Videogram Forening, medlemmer)

o       MPA (medlemmer) Motion Picture Association:         Universal, Paramount, Warner, Fox, Disney, Sony

o       Norske Filmbyråers Forening

o       IFPI-Norges medlemmer(musikkprodusenter)

o       (GramArt (artistene))

 

IFPI Norge, NOPA (komponistene/tekstforfatterne) og Gramart er partshjelpere) + NFF (Norske Filmbyråers Forening) og NVF(Norsk Videogram Forening).

Verden rundt letes det etter muligheter for å få situasjonen under kontroll. I Sverige er altså Pirate Bay dømt, i USA og Frankrike innføres ulike varianter av advarsler før internettforbindelsen stenges – og Telenor i Danmark er dømt til å stenge trafikken til Pirate Bay.

Dypest sett handler dette om å forsvare rettighetene til forfattere, komponister, artister, musikkprodusenter, filmskapere og andre som lever av å produsere åndsverk. Og det handler om at det statseide Telenor burde bidra til å skape et grunnlag der man bør stimulere til ytterligere kulturproduksjon i samfunnet. Det dramatisk økende tyveri av åndsverk skaper nå en stadig forvitring av mulighetene for å fortsatt å skape og selge kultur.

Enkelte hevder at dette handler om frihet på nettet. Vi mener det er tyveri av åndsverk – og at Telenor er en aktiv bidragsyter for å gjøre dette mulig for alle dem som ikke vil betale for varene.

Saken er oversendt Telenor og Asker og Bærum Tingrett pr bud kl 0800 tirsdag morgen.

Ragnar Bjerkreim, Tono/komponist/musiker – : Styreleder i NOPA (komponist og tekstforfattererne i Norge og styremedlem i TONO)

Cato Strøm, direktør, TONO,

Guttorm Pettersen, direktør, SF Norge (filmdistributør) –

 

På vegne av saksøkerne,

Cato StrømAdm. direktør,TONO