Årsmøte - fremhevet 1

TONO inviterer til årsmøte

TONOs årsmøte finner sted onsdag 24. juni kl. 13.00 i Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Andelshavere i samvirket TONO SA har i dag fått tilsendt invitasjon per e-post.

TONOs årsmøte finner sted onsdag 24. juni kl. 13.00 i Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

Andelshavere i samvirket TONO SA har anledning til å delta på TONOs årsmøte. Invitasjon er sendt ut via e-post i dag. Som beskrevet i e-post er årsmøtepapirer tilgjengeliggjort for andelshavere på mitt.tono.no.

TONO legger stor vekt på å avvikle årsmøtet i trygge omgivelser, og at de råd og retningslinjer som er gitt av helsemyndighetene følges nøye. Vi ber derfor om følgende:

  • Meld deg på innen 17. juni på lenken i e-posten du i dag har fått tilsendt. Dette er ekstra viktig i år, av hensyn til den praktiske planleggingen av møtet, og en mest mulig effektiv registrering ved ankomst. 
  • Møt opp i god tid på årsmøtedagen. Registrering av årsmøtedeltakerne begynner fra kl. 12.30.

Vennligst ta kontakt med TONOs medlemsservice på medlem@tono.no eller telefon 22 05 72 80 dersom du ønsker å endre e-postadresse eller har andre spørsmål/kommentarer.