Andelshaverne er invitert til ekstraordinært årsmøte

Andelshavere i samvirket TONO SA har i dag fått tilsendt invitasjon til TONOs ekstraordinære årsmøte på e-post.

 / 13/09/2021 /

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes på Sentralen 27. september kl 18, og vil bli gjennomført som et hybridmøte med mulighet til å delta fysisk eller digitalt. Dørene åpnes kl 17.15.

I den utsendte invitasjonen ligger det informasjon om hvordan man melder seg på, hvordan man kan delegere fullmakt, hvordan man bruker tjenesten, samt sakspapirer. Vi gjør særskilt oppmerksom på at det, også i det fysiske møtet på Sentralen, benyttes mobiltelefon for sette seg på taleliste og for å delta i voteringer.

Registrer gjerne din deltakelse inne i den tekniske løsningen så snart som mulig av hensynet til den praktiske gjennomføringen av møtet, og aller helst før kl 12 på møtedagen den 27. september. Dette gjelder ikke minst også deg som skal bære fullmakt på vegne av andre. Du må være registrert som gjest i systemet for å være søkbar for den du har avtalt å bære en fullmakt for.

Påmelding gjøres på denne siden: https://tono.meetando.no/


Spørsmål om TONOs årsmøte, inkludert tekniske spørsmål om bruk av løsningen, bes rettet til Sander Stenbakk hos vår samarbeidspartner Playroom på +47 92627650 eller på epost sander@playroom.no.

For øvrige spørsmål ta kontakt med Helene Rognøy i TONO, på helene.rognoy@tono.no.

Denne teksten ble oppdatert 15. september med adressen til påmeldingssiden og informasjon om fullmakter.