TONO, Koda og Teosto danner ny konstellasjon

(3. mai 2013) De tre forvaltningsorganisasjonene TONO, Koda (Danmark) og Teosto (Finland) har dannet Polaris Nordic-alliansen. Hensikten er å kutte kostnader og videreutvikle og styrke kvaliteten i deres virksomheter.

 / 06/05/2013 /

Den fremtidige rollen til Polaris Nordic er å utvikle og kjøre et felles «back end»-system for musikkrapportering og distribusjon av innsamlede vederlag ut til sine respektive medlemmer og rettighetshavere. De første to systemene, Polaris REP og Polaris DIS er i utvikling, og er forventet å bli tatt i bruk av alle tre organisasjonene mot slutten av 2013. TONO, Koda  og Teosto er blant verdens mest effektive forvaltningsorganisasjoner, og målet er å ytterligere redusere kostnader i de tre organisasjonene gjennom å arbeide sammen i det samme systemet.

Polaris Nordic er en virtuell organisasjon som trekker på ressurser fra alle tre organisasjoner og eksterne ressurser, men visjonen er å ekspandere samarbeidet også til andre forvaltningsorganisasjoner. – Samarbeid på prosesseringssiden er helt nødvendig for oss i de kommende årene. Våre opphavspersoner og musikkforlag forventer at vi kontinuerlig arbeider for å distribuere videre så mye som overhodet mulig. I en verden hvor digitalisering for mange har ført til redusert omsetning, ser vi på kostnadsreduksjoner som en måte å differensiere oss på. Vi tror sterkt at rettighetshaverne vil bedømme våre organisasjoner ut i fra hvor effektive vi er og hvor mye vi kan yte overfor dem. Polaris Nordic vil være et verktøy for å oppnå dette, sier Cato Strøm, adm. dir i TONO. – Gjennom mange år har de nordiske forvaltningsorganisasjonene jobbet tett sammen i et uformelt nettverk. Det er nå på tide å ta samarbeidet videre til det neste nivået. Gjennom å bruke det samme back end-systemene kan vi ensrette våre prosesser og strukturer, og på den måten skape enda større verdi for våre rettighetshavere, sier KODAs adm.dir Anders Lassen. Ved siden av å utvikle et felles backend-system, vil Polaris Nordic forhandle avtaler for alle tre organisasjoner, for eksempel innen IT-investeringer og tjenester som verksdatabaser etc.

– I en verden med økt konkurranse om rettigheter er det av avgjørende betydning at vi kan bevise for rettighetshaverne at vi er nøysomme, og med evne til å samle oss for å gi fordeler til våre medlemmer og rettighetshavere, sier Teostos adm. dir Katri Sipilä. Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO, mob. 909 65 254, e-post: