TONO legger fram positivt resultat for 2010

TONOs årsrapport for 2010 viser en resultatøkning på 6,1 %, som etterfølger rekordøkningen på 14 % i 2009.

 / 29/06/2011 /

Inntektene i 2010 var på 388,8 millioner kroner. Resultat til fordeling ble kr 330,7 millioner kroner. I 2010 fordelte vi125 mill. kr til norske rettighetshavere, mens 158,2 mill. kr gikk til utlandet.

Digital musikk opp med 75 %

Inntektene fra digitale musikktjenester i Norge økte med 75 % fra 2009 til 2010. Det er i hovedsak strømmetjenester som står for inntektsøkningen. Nedlastingstjenester holdt seg stabilt.

 – Etter en treg start i 2009, har vi sett en betydelig økning i antallet abonnenter til strømmetjenester i 2010, sier Cato Strøm, administrerende direktør i TONO. Vi er optimistiske med tanke på inneværende år og forventer en sterk vekst også i 2011. Antallet abonnenter øker måned for måned, avslutter Strøm.

Fortsatt økning på konserter

TONOs inntekter fra konserter fortsatte også å øke i 2010, selv om økningen ikke var like stor som tidligere år. Konsertinntektene økte med 5,5 % i 2010.

Cato Strømadministrerende direktørmobil: 92 21 63 19epost: cato.strom@tono.no

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjefmobil: 99 24 86 87epost: jrk@tono.no