I det nye nummeret kan du lese intervju med Mari Boine. I tillegg kan du lese om hyppigere avregning fra TONO, Nygammal musikk og unge talenter. TONO-quizen i dette nummeret tester kunnskapene dine om musikk fra den andre siden av Kjølen.

Du kan velge mellom pdf som er tilrettelagt for skjermvisning og pdf som er tilrettelagt for utskrift.

God lesning!

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0