Foto: Istock/FOTOGRAFIA INC.

TONO ønsker Norsk musikkråd tilbake til forhandlingsbordet

Uten rammeavtale mellom Norsk musikkråd og TONO har 4330 kor, korps og ensembler blitt enkeltkunder av TONO. Det betyr mer arbeid og høyere TONO-utgifter. Vi vil gjøre det enklest mulig å bruke musikk, men da må Norsk musikkråd komme oss i møte om en ny rammeavtale. Vi sitter klare ved forhandlingsbordet.

 / 17/06/2024 / Willy Martinsen

TONO og Norsk musikkråd klarte i fjor ikke å bli enige om en ny rammeavtale for Norsk musikkråd sine utøverlag. Hva er vi egentlig uenig om?

Foto: Caroline Roka

TONOs oppgave er å sørge for at yrkesgruppen komponister og sangtekstforfattere får rimelig betalt. Vi kunne ikke lenger forsvare den tidligere rammeavtalen fordi den var for sterkt rabattert med et vederlag på hele 40 prosent under vår minstetariff.

TONO foreslo derfor en ny avtale som ville gitt komponistene og sangtekstforfatterne 182 kroner mer i «lønn» per konsert – det vil si en avtale som fortsatt var rabattert, men nå med 20 prosent.

Vi vet at konsertøkonomien generelt og frivillighetsøkonomien spesielt kan være krevende. Derfor er TONO er opptatt av at våre kunder skal få tid til å tilpasse seg endringer. I vårt forslag til ny avtale var det derfor lagt inn et overgangsår med 30 prosent rabatt i 2024.

Med 20 prosent rabatt, som TONO kan forsvare fordi rammeavtaler sparer oss for masse arbeid, ville gjennomsnittskostnaden for TONO-lisensen per lag under Norsk musikkråd økt fra ca. 1000 kroner til 1400 kroner over de neste to årene.

Les kulturminister Lubna Jafferys svar til Grunde Almeland (V) om denne saken på Stortingets nettsider.

Foto: Stig Jarnes

Vi ber om forståelse for at vi har vanskeligheter med å se at denne økningen per korps, kor, orkester og storband over to år skal «true det frivillige musikklivet», som Norsk musikkråd har skrevet i flere leserinnlegg nylig.

I og med Norsk musikkråd avviste dette forslaget er vi nå dessverre i den situasjonen at 4330 Norsk musikkråd-medlemmer må nå hver for seg søke, rapportere og betale for hver konsert som andre arrangører. Det er både mer arbeid og dyrere enn hvis vi hadde hatt en rammeavtale.

TONO må med bakgrunn i loven om kollektiv forvaltning sikre likebehandling og objektivitet i våre tariffer. Ved inngåelse av større rammeavtaler kan vi likevel innvilge rabatter, fordi det gir TONO kostnadsbesparelser. Samtidig må vi sørge for at komponister og sangtekstforfattere får rimelig betalt. Også komponister merker den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet.

Vi mener at vårt forslag til rammeavtale med NMR både ivaretar frivillighetens behov for lave kostnader og lite administrasjon og våre medlemmers behov for rimelig betaling.

Vi ser frem til å fortsette dialogen med Norsk musikkråd og håper vi kan komme frem til en avtale alle parter kan akseptere.

Undertegnet:

Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO