TONO-podkast med Karl Vestli

Administrerende direktør Karl Vestli er gjest i årets første episode av Musikkskaperne. Hør hvilke tanker han har gjort seg etter tre måneder i jobben, og hvordan veien ser ut videre.

 / 13/01/2023 /

I årets første episode av Musikkskaperne er administrerende direktør Karl Vestli gjest.

Hør om hans bakgrunn, hvilke erfaringer han har gjort seg etter han tiltrådte i stillingen 1. oktober, og først og fremst, veien videre for TONO i en verden preget av teknologiske utvikling og endring.

Episoden hører du her.