TONO røper norskandelen

Hvor mye norsk musikk strømmer egentlig nordmenn? Debatter de senere årene har basert seg på estimater. I et seminar på Bylarm i dag skal TONO for første gang røpe hva andelen faktisk er på tvers av tjenestene.

 / 28/02/2014 /

TONO lisensierer streamingtjenestene for det norske markedet, og avregner streamingvederlag til rettighetshaverne. TONO er dermed i en helt unik posisjon til å kunne si hva den reelle norskandelen i streamingtjenestene faktisk er. Tallet vil bli presentert under TONOs streamingdebatt «The Sky is the limit?» på Bylarm på fredag. 

Debatten vil ledes av Knut Schreiner, og inkludere paneldeltakerne Marte Thorsby (adm.dir i IFPI), Ine Hoem (artist og låtskriver), Erik Brataas (adm. dir i Phonofile) og Kjartan Slette (strategisjef Wimp). Norskandelen er ett av temaene som skal diskuteres i debatten.

Streamingøkonomien har eksplodert de siste årene. Inntektene til opphavsmenn og –kvinner har doblet seg år for år siden 2009. Selv om streaming har blitt den dominerende teknologien for musikkonsum, opplever mange norske musikere og låtskrivere at inntektene er små. Dette henger sammen med en lave norskandelen. – «Alle» vet at norskandelen er lav. Vi skal røpe tallet i vår debatt, men det mest interessante er likevel hvorfor nordmenn hører så lite på egen musikk, sammenliknet med andre nordiske land. Kan det være noe i den norske folkesjela som gjør at vi foretrekker utenlandsk musikk? Er det musikerne og låtskriverne som ikke lager tilstrekkelig salgbar musikk innenfor rammene av den nye musikkøkonomien? Vi håper debatten vil skape større klarhet i dette, og at vi dermed kan bidra til at norske låtskrivere, musikere og bransjen for øvrig kan forholde seg mer konstruktivt til spørsmålsstillingen, og utnytte de muligheter som ligger i de digitale distribusjonskanalene, sier Inger Elise Mey, direktør for Onlineområdet i TONO. Inger Elise Mey, direktør for online og internasjonale relasjoner i TONO, mob. 92237982 e-post: mey@tono.no Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no