OSLO 20220422

Foto for Tono.

Foto: Nyebilder

Ved spørsmål om bildebruk kontaktes Nyebilder AS v/ Thomas Bjørnflaten - thomas@nyebilder.no - tlf: 90203277
OSLO 20220422 Foto for Tono. Foto: Nyebilder Ved spørsmål om bildebruk kontaktes Nyebilder AS v/ Thomas Bjørnflaten - thomas@nyebilder.no - tlf: 90203277 © Nyebilder AS

TONO søker ny administrerende direktør

TONO søker ny administrerende direktør som kan rigge organisasjonen for neste fase.

Den nye administrerende direktøren får ansvaret for selskapets daglige drift og vil lede dedikerte og kompetente medarbeidere. I møte med bransjeendringer og økt konkurranse vil du sette digitalisering og innovasjon på agendaen – og forme Tono i samspill med dyktige kolleger, medlemmer, kunder, styret og andre bransjeaktører.

Se annonsen hos Visindi her

Vi tror du har høyere utdanning og solid ledererfaring, kombinert med strategisk teft og god digital kompetanse. Vår nye leder er fremtidsrettet og samlende, har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å skape tillit i alle ledd. Du har gjerne kjennskap til bransjen, men aller viktigst: Du brenner for å gjøre en forskjell for de som skaper – og lytter – til norsk musikk.  

Administrerende direktør rapporterer til styret.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Atle Ronglan, 966 27 089, Jette Christensen, 958 52 870, Marius Malmer, 900 96 824, eller Benedicte Marie Andersen, tlf. 478 21 687. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 18. mai via www.visindi.no

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak eid og styrt av sine medlemmer, som er komponister, musikktekstforfattere og musikkforlag.  TONO driver kollektiv rettighetsforvaltning på grunnlag av forvaltningskontrakter med flere enn 37 000 rettighetshavere i Norge, og representerer samtidig det internasjonale musikkrepertoaret på vegne av millioner av opphavere og musikkforlag, med basis i gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende kollektive forvaltningsselskaper i andre land. På rettighetshavernes vegne forvalter TONO den økonomiske eneretten i musikken de har skapt, og gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, kino og andre offentlige sammenhenger mot betaling.  Det økonomiske resultat overføres hvert år videre til rettighetshaverne i musikkverkene som har blitt benyttet. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.