OSLO 20220422 Foto for Tono. Foto: Nyebilder Ved spørsmål om bildebruk kontaktes Nyebilder AS v/ Thomas Bjørnflaten – thomas@nyebilder.no – tlf: 90203277

TONO søker nye trainees

Er du nyutdannet og ønsker å påvirke utviklingen av fremtidens musikkøkonomi? Søk på TONOs trainee-program.

 / 23/04/2024 /

Gjennom TONOs traineeprogram tilbyr vi nyutdannede en mulighet til å utvikle seg både faglig og personlig gjennom å arbeide tett på kjernen av den norske musikkbransjen. Våre trainees vil få erfaring fra flere deler av organisasjonen TONO, og få praktisert sin fagkunnskap gjennom varierte arbeidsoppgaver innen ulike fagdisipliner.

Se annonse og søk nå på finn.no.

Oppgavene i TONOs traineeprogram stiller ikke krav til spesifikk fagutdannelse og spenner bredt over flere fagområder, vi ser derfor etter nyutdannede økonomer, ingeniører, jurister, kommunikatører, og statsvitere, med mer.

Gjennom traineeprogrammet vil du rullere mellom ulike fagavdelinger i TONO, for eksempel, marked, medlemsservice, juridisk, økonomi, kommunikasjon eller HR. Du vil i de ulike avdelingene kunne delta i og ha delansvar for prosjekter innen blant annet forretningsutvikling og digitalisering, og ellers bidra i TONOs digitale transformasjon.

Vi ser etter deg som:

 • Akkurat har fullført høyskole/universitet
 • Har relevant bachelor- eller mastergrad
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evner å behandle mange ulike interessenter med en serviceinnstilt holdning og god arbeidskapasitet.
 • Er inkluderende og motiverende i din samarbeidsform.
 • Er ambisiøs på både egne og organisasjonens vegne.
 • Tenker fremover, er selvdreven, analytisk og initiativrik, samt at du evner å utfordre oss i den videre utviklingen av vår virksomhet.
 • Ønsker å bidra i et tverrfaglig miljø som arbeider i et marked i en rask teknologisk endring, og trives derfor både med selvstendig arbeid og arbeid i team.
 • Evner å håndtere til tider hektiske dager og varierte oppgaver

Vi tilbyr deg:

 • En god overgang fra studier til arbeidsliv
 • Et traineeprogram som vil strekke seg over minimum 1 år
 • En mulighet som kan lede til fast ansettelse
 • En selvstendig stiling med praktisk erfaring fra første stund
 • En hyggelig arbeidsplass i nye og moderne lokaler i et hyggelig, sosialt, uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale
 • Et miljø med en kultur som legger til rette for faglig vekst som du kan påvirke
 • Mulighet for kompetansehevende kurs (ved behov og dersom relevant)
 • Praktisk og relevant erfaring som særlig forbereder deg på videre arbeid innen kultur- og musikkbransjen, men også til andre bransjer.
 • Et innblikk i musikkindustrien.
 • Mulighet for å delta på relevante bransjetreff, nettverkssamlinger og events.
 • Stillingene vi utlyser er 100% stillinger, og vil rapportere til HR/Organisasjonssjef.
 • Intervju vil foregå i mai/juni og oppstart vil være august/september

Om arbeidsgiveren

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konserter og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk. TONO har 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk, og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO har 68 ansatte, og omsatte i 2022 for kr 864,6 millioner. (Tall for 2023 er ennå ikke offentliggjort)

TONO er sertifisert som Great Place to Work!