TONO stanser alle utbetalinger til Russland

TONO og søsterselskapene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og Stef (Island) stanser utdelinger til det russiske kollektive forvaltningsselskapet RAO inntil Russland har stanset sine fiendtligheter mot staten Ukraina og sanksjonene mot russiske finansinstitusjoner er løftet.

 / 21/03/2022 /

De nordiske kollektive forvaltningsselskapene Teosto, Koda, Stef og TONO har i fellesskap besluttet å stanse utbetalinger til det russiske forvaltningsselskapet RAO med bakgrunn i den russiske føderasjonens pågående angrepskrig mot staten Ukraina og sanksjonene som er pålagt av EU mot blant annet russiske finansinstitusjoner

Organisasjonene fordømmer på det sterkeste det brutale russiske angrepet på frihet og menneskerettigheter i Ukraina, og står i solidaritet sammen med våre kolleger og partnere i Ukraina, som lider under krigen startet av den russiske regjeringen.

TONO gir støtte til Ukraina-fond

CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres kollektive forvaltningsorganisasjoner, har etablert fondet «Creators for Ukraine» til støtte for ukrainske opphavere og krigsofre der medlemsorganisasjonene oppfordres til å bidra med økonomisk støtte. TONOs styre har besluttet å bidra med støtte til dette fondet. Du kan lese om fondet her. https://www.creatorsforukraine.org/

Underskriftskampanje

TONO oppfordrer også medlemmene til å skrive under på en underskriftskampanje etablert av CISAC. Du kan lese oppropet og skrive under på denne siden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQOuneXKmjKKhYRRFLD3ZqwwvDfVZC0gKeZ2jjVp4UHYRFcw/viewform