TONO-stipend 2010

Det er delt ut cirka åtte millioner kroner i stipender til TONOs medlemmer i år. 301 personer har mottatt stipend.

 / 23/06/2010 /

I samsvar med TONOs nye vedtekter, blir søknadene fra og med i år behandlet av én stipendkomité, uavhengig av om søkeren er organisert i en av gruppeforeningene (NOPA/NKF) eller ikke. TONOs stipendkomité består nå av to medlemmer fra NOPA, to medlemmer fra Norsk Komponistforening, ett medlem fra Norsk Musikkforleggerforening og én fri representant. Komiteen har prioritert å gi større stipender i år, og har satt laveste stipendbeløp betydelig høyere enn tidligere.  Det er dertil hele 50 personer som mottar de høyeste stipendene på 50.000 eller 100.000 kroner. Bakgrunnen er blant annet at man  ønsker å gi stipendmottakerne mulighet og stimulans til fordyping.