TONO-stipend 2011

Nå er søknadsskjema til TONO-stipendet lagt ut! I år lanserer vi for første gang elektronisk søknadssskjema for å gjøre søknadsprosessen enklere for våre medlemmer.

 / 18/03/2011 /

Søknadsfristen var 15. april.

Alle opphavsmenn/-kvinner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år kan søke om TONOs stipend.  Søkerne skal normalt ha hatt en gjennomsnittlig avregning for fremføring i Norge de tre siste årene på minimum kr 5.000 per år.

Det er de senere år vokst frem en ny, stor gruppe opphavspersoner/artister som er svært unge.  Dette er synlig på by:Larm, låtskriver- og talentkonkurranser osv. Mange er ekstraordinært talentfulle, samtidig som de tjener begrenset med penger på sin skapende virksomhet. (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og har bevilget midler til stipendordningen Unge talenter, som deles ut av TONO.

Stipendet skal være en en lavterskelordning, . Det eneste kravet er at du er TONO-medlem og ikke over 21 år. Stipendbeløpene kommer til å være lavere enn TONOs vanlige stipend. Du kan ikke søke begge stipendordningene.

Søknadsfrist for stipend i 2011 er .