TONO-stipendet 2008

Søknadsskjema for TONO-stipendet 2008 er nå tilgjengelig i pdf-format

 / 04/03/2008 /

Regler og retningslinjer finnes i filen som lastes ned.Søknaden må printes ut og sendes TONO innen 18. april.Stipendene deles ut innen utgangen av juni.

Kontakt  dersom du har spørsmål angående stipendordningen.