Regler og retningslinjer finnes i filen som lastes ned.Søknaden må printes ut og sendes TONO innen 20. april.Stipendene deles ut innen utgangen av juni.

Kontakt  dersom du har spørsmål angående stipendordningen.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0