TONO-stipendet 2009

Søknadsskjema for TONO-stipendet 2009 er nå tilgjengelig i pdf-format.

 / 10/03/2009 /

Regler og retningslinjer finnes i filen som lastes ned.Søknaden må printes ut og sendes TONO innen 20. april.Stipendene deles ut innen utgangen av juni.

Kontakt  dersom du har spørsmål angående stipendordningen.