TONO tar i bruk nytt verksregister

Etter et langt og omfattende prosjekt skal TONO i oktober ta i bruk et nytt verksregistersystem. Systemet vil bidra til å sikre kvaliteten i TONOs tjenester i årene fremover, men vil i implementeringsfasen medføre at medlemmenes webregistreringsverktøy ”Mitt TONO” i en periode vil ha redusert funksjonalitet.

 / 25/08/2015 /

Etter et langt og omfattende prosjekt skal TONO i oktober ta i bruk et nytt verksregistersystem. Systemet vil bidra til å sikre kvaliteten i TONOs tjenester i årene fremover, men vil i implementeringsfasen medføre at medlemmenes webregistreringsverktøy ”Mitt TONO” i en periode vil ha redusert funksjonalitet.

Overgangen til nytt system medfører at TONOs medlemmer ikke kan registrere nye verk eller konsertfremføringer i webtjenesten ”Mitt TONO” i perioden fra 16. september til midten av oktober.
Samtidig vil du heller ikke kunne se ny informasjon om dine verk og konsertfremføringer registrert i perioden fra 28. august til etter det nye systemet er tatt i bruk. Som en følge av dette utsetter TONO fristen for rapportering av konserter fra første halvår 2015 fra 1. oktober til 1. november.

”Back office”-system
TONO tar i bruk det nye verksregistersystemet fordi det er større og mer robust enn eksisterende system. Det setter TONO i stand til å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Det er et såkalt ”back office”-system, som betyr at det er et internt system i TONO. Medlemmene trenger med andre ord ikke å lære seg å bruke et nytt webregistreringsverktøy. ”Mitt TONO” (innlogging via tono.no), vil videreføres.

Internasjonalt samarbeid
TONO gjør overgangen til det nye systemet i fellesskap med våre nordiske søsterselskaper KODA (Danmark) og Teosto (Finland). Dermed slår vi lag med søsterselskapene PRS for Music (Storbritannia), GEMA (Tyskland), Buma/Stemra (Nederland) og STIM (Sverige), som allerede har tatt systemet i bruk. Vårt samarbeid med disse selskapene innebærer kun det rent tekniske, og ikke at selskapene med dette forener sine repertoarer.

TONO vil gå ut med informasjon på våre nettsider og per nyhetsbrev til medlemmer når systemet er ferdig implementert, og ”Mitt TONO” igjen kan brukes som normalt. TONO beklager det bryderi implementeringen av det nye systemet eventuelt ville måtte medføre for våre medlemmer.

Dersom du har spørsmål til dette, vennligst ta kontakt med TONOs Medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller per e-post medlem@tono.no.