TONO til stede på lokalradiobransjens viktigste møteplass

I dag er over halvparten av norske lokalradioer samlet i Trondheim, når Lokalradioforbundets landskonferanse går av stabelen. – Viktig å ta pulsen på bransjen, sier Thor Christensen i TONO.

 / 10/03/2022 /

Etter to år med koronaavlysninger går nå Lokalradioforbundets landskonferanse av stabelen i Trondheim. Med 180 representanter for nesten 90 lokalradiostasjoner er det i år deltakerrekord for lokalradiobransjens viktigste møteplass.

Siden 1984 har konferansen sørget for faglig utvikling og kunnskapsformidling på lokalradiofeltet. I år er det særlig ett tema som står i fokus: Teknologi.

– Lokalradiobransjen står med bena godt plantet i en digitaliseringsprosess. Overgangen fra FM til DAB- og internettradio byr på en rekke teknologiske og praktiske utfordringer. Dette preger landskonferansen, og teknologi er naturlig nok tema for mange av de 27 sesjoner vi har fordel på tre dager, forteller daglig leder i Norsk Lokalradioforbund, Pål Lomeland.

TONO til stede

Felles for de fleste av Norges mange lokalradioer er at de spiller musikk. Følgelig er de også kunder av TONO, som gjennom betaling og rapportering bidrar til lønn til komponister og sangtekstforfattere i inn- og utland.

Thor Christensen i avdelingen Online Media er ansvarlig for lokalradioområdet i TONO. Han har deltatt på Landskonferansen siden han overtok kundeområdet høsten 2010. Dette opplever han som svært nyttig

– For TONO har det stor verdi å være til stede for å ta pulsen på bransjen. Vi god innsikt i hva som opptar lokalradioene ved å delta på sesjonene. Det er dessuten viktig at vi er representert, og kan møte og snakke med kundene våre.

Også Lomeland i Norsk Lokalradioforbund understreker verdien i det å møtes ansikt til ansikt.

– På konferansen kan vi møte mange av organisasjonene vi forholder oss til i det daglige. Det er ikke bare sesjonene som er viktige, men også det sosiale aspektet. Vi får anledning til å møte dem vi ellers kun snakker med på telefon, sånn som Thor.

Løfter lokal musikk

Radio er fremdeles plattformen der flest nordmenn oppdager ny musikk. Det viser undersøkelsen The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO, Koda (DK) og Teosto (FIN).

Norges rundt 150 lokalradioer er en viktig del av dette bilde, med sitt særlige fokus på lokal musikk.

– Det er lokalradioer fra Nordkapp til Lindesnes. De er viktige bidragsytere til å spre og løfte lokale artister og nisjemusikk, forteller Lomeland.

I 2020 ble et nytt rapporteringsverktøy for lokalradioer lansert som resultat av et samarbeid mellom Norsk Lokalradioforbund, Gramo og TONO. Målet var å gjøre det enklere for lokalradioer å rapportere, og dermed kunne utbetale penger mest mulig presist.

For 2021 har TONO mottatt rapporter på mange millioner spilte musikkverk fra norske lokalradioer.

– Det kan fortsatt være en tidkrevende prosess for en lokalradio å rapportere musikkbruk, men det faktum at rapporten kan føre til inntekter for lokale låtskrivere er en viktig motivasjon, sier Lomeland.