TONO trenger din musikkrapport!

I utgangspunktet er det ansvarlig arrangør som plikter å sende inn musikkrapport i etterkant av et arrangement. Problemet er bare at arrangøren i de fleste tilfeller ikke vet hva som er blitt spilt. Det gjør derimot artisten, som plikter å levere en repertoarliste enten til arrangør eller direkte til TONO. Alle involverte har altså et ansvar for å innrapportere fremført repertoar til TONO.

Vi foretrekker at artister sender musikkrapport direkte til oss, da er vi sikre på at den kommer frem. Oppfordringen er klar