I utgangspunktet er det ansvarlig arrangør som plikter å sende inn musikkrapport i etterkant av et arrangement. Problemet er bare at arrangøren i de fleste tilfeller ikke vet hva som er blitt spilt. Det gjør derimot artisten, som plikter å levere en repertoarliste enten til arrangør eller direkte til TONO. Alle involverte har altså et ansvar for å innrapportere fremført repertoar til TONO.

Vi foretrekker at artister sender musikkrapport direkte til oss, da er vi sikre på at den kommer frem. Oppfordringen er klar

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0