TONO utbetaler 12 millioner for privatkopiering

Stortingets bevilgning til kompensasjon for privatkopiering var for 2005 kr 32,5 millioner og kr 33,5 millioner i 2006. Disse pengene ble utbetalt fellesorganisasjonen NORWACO der det skjedde en fordeling mellom rettighetshavergruppene, blant annet til TONO. Denne avregningen, som blir utbetalt i løpet av mars, inneholder midler for både 2005 og 2006. Tilsammen er det avregnet ca 12 millioner kroner.