TONO utbetaler 12 millioner for privatkopiering

I juli 2005 vedtok Stortinget å implementere EUs opphavsrettsdirektiv til norsk rett. Dette innbefattet innføringen av en vederlagsordning for kopiering til privat bruk av åndsverk som er gjort lovlig tilgjengelig for allmennheten.

 / 10/03/2008 /

Stortingets bevilgning til kompensasjon for privatkopiering var for 2005 kr 32,5 millioner og kr 33,5 millioner i 2006. Disse pengene ble utbetalt fellesorganisasjonen NORWACO der det skjedde en fordeling mellom rettighetshavergruppene, blant annet til TONO. Denne avregningen, som blir utbetalt i løpet av mars, inneholder midler for både 2005 og 2006. Tilsammen er det avregnet ca 12 millioner kroner.