TONO vant i rettsak mot RiksTV

TONO gikk i 2012 til søksmål mot RiksTV med påstand om at RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk for allmenheten som krever avtale med rettighetshaverne. Den 14. Juni falt dommen i TONOs favør.

 / 22/06/2016 /

TONO gikk i 2012 til søksmål mot RiksTV med påstand om at RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk for allmenheten som krever avtale med rettighetshaverne. Den 14. Juni falt dommen i TONOs favør.

Saken dreier seg om krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettbeskyttede musikkrettigheter jf. Åndsverkloven §2. RiksTV distribuerer en rekke kanaler, som alle inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale. For 24 av kanalene har det vært tvist om hvorvidt komponister og tekstforfattere har gitt nødvendig samtykke til bruken av musikkverk.

TONOs sak ble stillet i bero i påvente av utfallet i rettssakene mellom Norwaco og Get, som dreide seg om hvorvidt distributøren Get drev videresending etter åndsverkloven §34. Denne saken er endelig avgjort i Høyesterett, en sak Norwaco tapte.

Hovedforhandlingen i saken mellom TONO og RiksTV ble gjennomført over fem rettsdager fra 23. til 27. Mai 2016. Dom falt 14. Juni. Retten gir i dommen TONO fullt ut medhold i alle sine påstander. RiksTV er dømt til å betale alle TONOs sakskostnader på kr. 4,1 millioner. Retten legger til grunn at det RiksTV gjør, er en selvstendig tilgjengeliggjøring og offentlig fremføring som skal klareres med opphaverne etter åndsverkloven §2.

Dersom dommen blir stående vil TONO ha krav på vederlag fra RiksTV for RiksTVs utsendelser av et tyvetalls kanaler som kringkastes fra utlandet. For mange av kanalene vil kravet gå tilbake til 2009.