TONO vertskap for CISAC-konferanse

– TONO skal ha en ledende rolle i arbeidet med opphavsrett og rammebetingelser i et internasjonalt perspektiv, og er stolte over å ønske verdens forvaltningsorganisasjoner velkommen til et viktig møte i Oslo, sier avdelingsdirektør i TONO, Inger Elise Mey.

 / 27/09/2016 /
Denne uken er TONO vertskap for en to dagers CISAC-konferanse som samler 110 eksperter fra opphavsrettsselskaper fra alle verdenshjørner. – TONO skal ha en ledende rolle i arbeidet med opphavsrett og rammebetingelser i et internasjonalt perspektiv, og er stolte over å ønske verdens forvaltningsorganisasjoner velkommen til et viktig møte i Oslo, sier avdelingsdirektør i TONO, Inger Elise Mey.

Tirsdag og onsdag denne uken samler TONO et stort oppbud av nøkkelpersoner og eksperter fra mer enn 60 ulike forvaltningsselskaper fra hele verden i regi av paraplyorganisasjonen  CISAC, som er den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsselskaper.  Møtet samler ekspertene i CISACs ”Media Technical Committee”,  samt enkelte internasjonale musikkforleggere og tjenesteleverandører på SAS-hotellet i Oslo. I møtet skal komiteens medlemmer drøfte noen av de mest sentrale problemstillingene opphavsrettsselskapene står overfor i dag, med en hovedvekt på lisensiering av musikk i kringkasting og på internett.

Grenseoverskridende problemstillinger
Årsaken til at verdens forvaltningsselskaper denne uken ser til Norge har sin bakgrunn i at komiteen ledes av TONOs avdelingsdirektør Inger Elise Mey.

– De problemstillinger skapere og deres forvaltningsorganisasjoner står overfor er langt på vei grenseoverskridende. Derfor er det også viktig å møtes for å utveksle erfaringer og å tenke strategisk med et globalt perspektiv. Det er viktig for TONO å ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for opphavsrett og skaperes rammevilkår, og når jeg i 2015 overtok styreledervervet i Media Technical Committee, synes jeg det er veldig hyggelig at TONO kan være co-vertskap for dette årets konferanse, sier Mey.

mtc-72_gallery_slideshow
TONOs avdelingsdirektør for online og kringkasting, Inger Elise Mey, er styreleder i Cisacs Media Technical Committee, som denne uken samles i Oslo. Bildet er fra komiteens konferanse i Hong Kong i 2014.

Rekordmange påmeldte, rekordhøy kvinneandel
Det er Mey som i samarbeid med CISAC har satt sammen programmet for konferansen, som vil inneholde foredrag om situasjonen for skapere og forvaltningsselskaper i ulike land, en oppdatering på  ulike myndigheters arbeid med opphavsrettslovgivningen, EU-tematikk, markedsanalyser, lisensiering av app’er og filmer på nett, den opphavsrettslige situasjonen i utviklingsland og ulike tematikker omkring lisensiering av kringkastings- og internettjenester for å nevne noe. Det vil også være flere paneldebatter, hvor en skal modereres av TONOs styreleder Bendik Hofseth.

– Vi har store forventninger til konferansen. På to områder er den allerede en suksess: Det har aldri tidligere vært så mange påmeldte til en Media Technical Committee-konferanse, og med en kvinneandel på nesten 30 prosent blant foredragsholderne har det heller aldri vært så mange kvinner på talerstolen, avslutter Mey.