TONO viderefører momsgaranti

TONO viderefører sin momsgaranti overfor medlemmer som har etablert mva-pliktige virksomheter for sitt arbeid som låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. De trenger ikke å betale moms av TONO-inntektene før Skatteetaten presenterer nytt regelverk.

 / 16/01/2024 /

Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i gang med å utrede et nytt regelverk for merverdiavgift på kollektivt oppkrevde rettighetsvederlag fra TONO, Gramo Norwaco med flere. TONO har per i dag ikke fått noen indikasjon på når dette regelverket skal stå ferdig.

TONO har fått muntlige forsikringer fra Skatteetaten om at de ikke vil igangsette ettersyn av mva-pliktige TONO-medlemmer som ikke beregner og betaler inn mva på TONO-inntektene sine så lenge de jobber med å utvikle det nye regelverket.

Dagens regelverk gir ikke mulighet for å oppkreve merverdiavgift av kundene ved kollektivt oppkrevde vederlag, og da fremstår det ikke rimelig at rettighetshaverne må beregne og betale inn mva av TONO-inntekter i Norge før nytt regelverk er på plass.

TONO-forpliktelse fjerner momsrisiko ved norske TONO-inntekter

I november 2022 presenterte TONO en garanti overfor sine momspliktige medlemmer.

– Vi ønsker å gi TONO-medlemmer som har etablert selskaper for sin musikkskaping, og som er momspliktige, en betryggende sikkerhet om at det er helt risikofritt å ikke beregne og betale inn moms på TONO-inntektene frem til nytt regelverk er på plass. Selv om vi har fått forsikringer fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta mva-ettersyn av TONO-medlemmer som ikke betaler inn moms på TONO-inntektene gir vi medlemmene en forpliktelse om at vi tar regningen om det likevel skulle skje, sier Martinsen.

Forpliktelsen omfatter TONO-inntekter som er skapt i Norge, det vil si vederlag for bruk av musikken hos norske virksomheter. Da den ble presentert var det i første omgang for vederlag utbetalt i 2023. Garantien videreføres nå, og gjelder fram til nytt regelverk er på plass.

Betalingsforpliktelsen forutsetter at TONO-medlemmet varsler TONO om et eventuelt ettersyn fra Skatteetaten straks dette igangsettes. TONO vil også ha mulighet til å bestride eventuelle krav fra etaten på rettighetshaverens vegne, og betalingsforpliktelsen dekker ikke etterberegninger som eventuelt skyldes andre feil i mva-behandlingen som skyldes TONO-medlemmet.

TONO-inntekter fra utlandet er momsfrie

TONO kan også trygge medlemmer med mva-pliktige virksomheter om at de ikke trenger å betale inn moms av TONO-inntekter skapt i utlandet. Skatteetaten har gitt TONO klarhet i at TONO forstås som et «mellomledd» mellom rettighetshaveren og kunden etter dagens mva-regelverk.

TONO-medlemmets kundeforhold anses dermed for å være direkte med kunde i utlandet. Det betyr at mva-pliktige TONO-medlemmer stiller på lik linje med andre norske mva-pliktige virksomheter når det gjelder eksportinntekter.

Skal styrke kollektivet og bidra til norsk musikkeksport

TONOs forpliktelse betyr at opphavere med et norsk merverdiavgiftspliktig foretak og som er TONO-medlemmer får en lavere momsrisiko enn om man isteden er medlem hos et kollektivt forvaltningsselskap i et annet land.

Når dagens regelverk definerer TONO som mellomledd blir opphavsrettsinntekter skapt i Norge merverdiavgiftspliktig, uansett hvilket «TONO-selskap» man er medlem av, norsk eller utenlandsk.

TONO ønsker med det nye tiltaket å styrke TONOs kollektive forvaltning, til fordel for alle TONOs medlemmer.

– Det er den kollektive forvaltningsmodellen som gir TONO styrke til å sikre opphavere en sterkest mulig posisjon i musikkøkonomien, og det er i hele TONO-fellesskapets interesse at vi er så mange som mulig. Hvis norske TONO-medlemmer melder overgang til forvaltningsselskaper i andre land, er det et tap for TONO og for vår kollektive forvaltning, noe som også går utover vår brede medlemsmasse, sier Martinsen.

Tiltaket skal også bidra til å legge til rette for fremtidig norsk musikkeksport:

– Skal norsk musikkeksport styrkes er det viktig å beholde norske rettigheter på norske hender. For at norske låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere ikke skal flytte hele eller deler av sin virksomhet til andre land kreves det reelle tiltak. Vi ønsker nå å gi TONO-medlemmer den tryggheten Skattemyndighetene ikke har klart å gi dem mens vi venter på nytt momsregelverk. Med dette tiltaket er risikoen ved eventuell etterberegning av merverdiavgift effektivt fjernet, sier Martinsen.