TONO vil ikke kreve 144 millioner av Crude Oil

I en artikkel publisert på Nettavisen.no 30. mai, går daglig leder for et selskap som kaller seg Crude Oil ut og hevder at TONO vil kreve selskapet for NOK 144 millioner som vederlag for selskapets nettradioaktivitet. På basis av oppgitte standardbetingelser i en e-post, laget Crude Oil sitt eget regnestykke.

 / 31/05/2006 /

Selskapet tilgjengeliggjør blant annet en rekke TV og radiokanaler fra sitt nettsted VisionOnline, og styres fra Seychellene, med seychellensk eierskap og tjenere. Den daglige lederen hevder at «Visiononline.no er kun et billettkontor som selger billetter til nordmenn som har lyst til å foreta en virtuell reise til Seychellene for å se TV og høre på musikk». – Vi beklager at vi ikke kommer til å bruke dette beløpet på TONO i år, men håper vi kan komme tilbake ved en senere anledning dersom vi skulle begynne med å distribuere musikk i Norge, sier den daglige lederen. Nettsiden VisionOnline er likevel på norsk, og innholdet distribueres og mottas av norske lyttere og seere.

Bakgrunnen for uttalelsene til Nettavisen var at TONO i går sendte selskapet en kort e-post der vi ba om at nettradioen betaler vederlag for bruk av musikken. Vi opplyste om våre standardbetingelser som er 12% av nettstedets omsetning, eller et minimum på NOK 600 per måned. I tillegg inngår vi kontrakter som tilpasses enkelttilfeller, der ovennevnte tariffer ikke passer. På basis av oppgitte standardbetingelser i e-posten, laget selskapet sitt eget regnestykke.

TONO kommenterte uttalelsene i Nettavisen.no umiddelbart og anførte at vi selvfølgelig ikke ville kreve et slikt beløp, og henviste til en parallell tjeneste vi nylig hadde inngått avtale med og vederlagsnivået for denne. Denne aktøren skal betale NOK 30,- i vederlag årlig for en tjeneste der abonnementsavgiften er på ca NOK 400,- per år.

TONO uttalte videre til Nettavisen at vi anså det som rimelig at dersom noen etablerte en «butikk» basert på våre rettighetshaveres innhold, måtte «butikkinnehaveren» dele fortjenesten med våre medlemmer som hadde levert «varene», men da selvsagt innenfor et anstendig nivå.

Svaret fra TONO ble publisert i løpet av dagen som en del av hovedoppslaget.

Det blir fra enkelte nettradioaktører hevdet at jussen på dette området er uklar fordi det nettradioer bedriver er å lenke til allerede tilgjengeliggjort innhold, og da den rettslige statusen for lenking er uavklart, kan ikke TONO kreve penger for lenkingen.

Til det anfører TONO at for det første er ikke all nettradioaktivitet lenking. Det er heller ikke alltid at lenkeperspektivet er det mest karakteristiske for tjenesten. I VisionOnlines tilfelle er det blitt etablert en betaltjeneste basert på andres innhold. Rene markedsrettslige betraktninger tilsier at slik snylting til egen fortjeneste ikke kan tillates. Vi er likevel innstilt på å inngå en lisensavtale der selvsagt også nettradioens kommersielle behov blir tatt til hensyn. TONO ønsker å tilrettelegge for at nye tjenester kan se dagens lys.

TONO opprettholder imidlertid sitt standpunkt i forhold til at det gjennom en slik samling og tilrettelegging av radiokanaler skjer en ny tilgjengeliggjøring av musikk, og at denne bruken skal betales for. For lignende tjenester i våre naboland må man også betale tilsvarende vederlag.