TONO_logo_fremhevet

TONOs årsmøte

Medlemmer (tidl. andelshavere) av samvirkeforetaket TONO SA har stemmerett ved TONOs årsmøte, og har nå mottatt invitasjon til årets årsmøte per e-post.

Alle TONO-medlemmer som fyller inntektsvilkårene i § 8 i TONOs vedtekter har anledning til å delta, og har stemmerett, på TONOs årsmøte. Alle disse har nå mottatt invitasjon til dette per e-post. Årsmøtet vil, som tidligere kunngjort på tono.no, bli avholdt den 11. juni kl. 17.00 i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1, Oslo.