TONOs årsmøte 2011

TONOs årsmøte er 25. mai. Innkallingen er sendt til alle stemmeberettigede andelshavere i TONO.

 / 15/05/2011 /

Dersom du er andelshaver og ikke har mottatt innkallingen og sakspapirer i posten, vennligst ta kontakt med Helene Rognøy på telefon: 22053844 eller epost: helene.rognoy@tono.no

Hvis du er i tvil om du er andelshaver, kan du sjekke i denne listen (pdf-fil):

Frist for å melde seg på TONOs årsmøte er 18. mai.