TONOs årsmøte 2016

Andelshavere i samvirket TONO SA har stemmerett ved TONOs årsmøte. Innkalling med årsmøtedokumenter er i dag distribuert til disse.

 / 13/05/2016 /
Andelshavere i samvirket TONO SA har stemmerett ved TONOs årsmøte. Innkalling med årsmøtedokumenter er i dag distribuert til disse.

Alle TONO-medlemmer som fyller inntektsvilkårene i § 8 i TONOs vedtekter har anledning til å delta, og har stemmerett, på TONOs årsmøte. Disse har nå mottatt invitasjon per e-post. De som ikke har oppgitt e-post til TONO vil motta innkalling og årsmøtedokumenter med brevpost, utsendt fra TONO i dag.  Årsmøtet vil, som tidligere kunngjort på tono.no, bli avholdt den 31. mai kl. 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.