TONOs årsmøte 2021

TONOs årsmøte avholdes tirsdag 8. juni kl. 16 på Sentralen. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 26. februar kl. 12.

 / 29/01/2021 /

TONOs årsmøte avholdes tirsdag 8. juni kl. 16 på Sentralen. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 26. februar kl. 12.

TONO er et samvirke som eies og styres av sine andelshavere. Av TONOs medlemsmasse på ca. 36 000 medlemmer har 1921 oppnådd andelshaverstatus i tråd med de krav som stilles til andelshaverskap i TONOs vedtekter §9. Andelshavere har anledning til å delta på TONOs årsmøte og velges til tillitsverv i TONOs styre og øvrige styrende organer. Oversikt over alle TONOs andelshavere ligger tilgjengelig på Mitt TONO.

Forslag til kandidater

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no, innen fredag 26. februar kl. 12.  Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

TONOs valgkomité består av Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF), Dag Erik Knedal Andersen (uavhengig) og Klaus Sandvik (NKF).

Følgende tillitsverv er på valg i 2021:

Under er en oversikt over TONOs styrende organer med tillitsvervene som er på valg (ref oversikten over) markert med fete typer.

TONOs styre (2 år), herunder styreleder og nestleder for 1 år    

 RepresentantVararepresentant
NOPATove BøygardJon-Willy Rydningen (1. vara)
 Ole Henrik AntonsenKate Havnevik (2. vara)
NKFStine SørlieKnut Olaf Sunde (1. vara)
 Jørgen Karlstrøm, styrelederGunhild Seim (2. vara)
MFUnni BorettiThomas Wettergreen (1. vara)
 Kai Robøle, nestlederTonje Hovde (2. vara)
UavhStian WesterhusHalvard Rundberg
 Ine Kristine HoemNatali Garner Abrahamsen

De ansattes representanter i TONOs styre velges separat etter reglene i Representasjonsforskriften.  Navnene på disse offentliggjøres i forbindelse med årsmøtet. Ansattes representanter, som alle er på valg i år, er Ida Otterstad, Håvard Offer-Ohlsen og Jonas Risting, med varaene Lina Marie Langøien, Ingrid Elise Østgård, Herman Foss, Øystein Haugland og Hege Dreyer Harstad.


TONOs kontrollkomité (2 år)

 RepresentantVararepresentant
NOPARagnar BjerkreimMorten Halle
NKFBjørn Bolstad SkjelbredTherese Birkelund Ulvo
MFFrithjof HungnesKnut Arne Holthe
UavhPreben Sælid AndersenAndreas Løwe
ArvingerGuri EggeElin Prøysen

TONOs stipendkomité (2 år)

 RepresentantVara
NOPAMorten LorentzenTore Thomassen
 Tove KragsetHanna Paulsberg
NKFJon Øivind NessRune Rebne
 Anne HyttaHilde Marie Olsen
MFStine Osmo LiengAnthony Smith
UavhOle BørudAndré Roligheten
 Kaja GunnufsenSanskriti Shrestha

TONOs valgkomité (2 år)

 RepresentantVara
NOPALars Martin MyhreKaroline Krüger
MFKristin AndersenAsbjørn Myrvold
NKFKlaus SandvikPeter Tornquist
UavhDag Erik Knedal Andersen Marte Heggelund