TONOs årsmøte 30. mai

TONOs årsmøte avholdes 30. mai kl 17 på Popsenteret i Oslo. Stemmeberettigede har nå mottatt innkalling, inkludert valgkomitéens innstilling, som du også kan se her.

 / 16/05/2013 /

Innkalling og påmeldingsinformasjon til årsmøtet, samt årsregnskap, årsberetning, fullmaktsskjema til årsmøtet, valgkomiteens innstilling samt revisjonsberetning er nå sendt stemmeberettigede medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt av TONOs årsmøte i 2011 og består av Nils Henrik Asheim (NKF), Kate Havnevik (NOPA, leder), Finn Schløsser‐Møller (NMFF) og Jan Bang (fri plass/NOPA). Du kan lese komitéens innstilling .

Komponister, tekstforfattere og musikkforlag som fyller inntektsvilkårene i § 8 i vedtektene har stemmerett:

Alle som fyller ovennevnte vilkår har mottatt invitasjon til årsmøtet.