TONOs årsmøte 30. mai

Innkalling og påmeldingsinformasjon til årsmøtet, samt årsregnskap, årsberetning, fullmaktsskjema til årsmøtet, valgkomiteens innstilling samt revisjonsberetning er nå sendt stemmeberettigede medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt av TONOs årsmøte i 2011 og består av Nils Henrik Asheim (NKF), Kate Havnevik (NOPA, leder), Finn Schløsser‐Møller (NMFF) og Jan Bang (fri plass/NOPA). Du kan lese komitéens innstilling .

Komponister, tekstforfattere og musikkforlag som fyller inntektsvilkårene i § 8 i vedtektene har stemmerett:

Alle som fyller ovennevnte vilkår har mottatt invitasjon til årsmøtet.