TONO_logo_PMS485

TONOs årsmøte 31. mai 2016: Valg av styrerepresentanter

Er du andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg på årsmøtet 2016, eller har du konkrete forslag om andre kandidater til tillitsverv?

 

Følgende valg skal foretas i år:

  • Fire styremedlemmer (2 år), se TONOs vedtekter 30, jf. §§ 28
  • Fire vararepresentanter til styret (2 år)

Her finner du oversikt over dagens styresammensetning.

TONOs valgkomité består av Jan Paulsen (Musikkforleggerne), Lars Martin Myhre (NOPA),
 Nils Henrik Asheim (NKF) og Hanna Paulsberg (Fri plass).

Dersom du har forslag som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22057200, innen 24. februar. 
Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

Her kan du se en oversikt over alle valgbare medlemmer av TONO.