Følgende saker behandles og avgjøres på årsmøtet: – Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen- Valg (styre, kontrollkomité, valgkomité, stipendkomité (to fri plasser), revisor)- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet- Innkalling og påmeldingsinformasjon, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, blir sendt ut innen to uker før årsmøtet til alle stemmeberettigede medlemmer

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0