TONOs årsmøte og valg til styrende organer

TONOs årsmøte avholdes 30. mai kl. 17 på Litteraturhuset i Oslo. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen fredag 3. mars kl. 16.

 / 16/02/2017 /
TONOs årsmøte avholdes 30. mai kl. 17 på Litteraturhuset i Oslo. Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, så kan du melde dette inn til TONO innen fredag 3. mars kl. 16.

Følgende valg skal foretas i år:

Paragrafene refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her (link til annen side på tono.no, åpner i nytt vindu)

Her er en oversikt over dagens representanter i de ulike organer

TONOs valgkomité består av Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF), Nils Henrik Asheim (NKF) og Hanna Paulsberg (fri plass/NOPA)

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00, innen fredag 3. mars kl. 16. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

For oversikt over valgbare medlemmer, logg inn på Mitt TONO (link til annen side på tono.no, åpner i nytt vindu).

Artikkelen er oppdatert etter opprinnelig publisering, da det hadde sneket seg inn en feil i datoen for årsmøte.