TONOs årsmøte

TONOs årsmøte ble avholdt lørdag 8.mai. Åse Hedstrøm ble gjenvalgt til leder av TONOs styre.

 / 12/05/2010 /

Lørdag 8. mai avholdt TONO sitt årsmøte på Smuget i Oslo.

Årsberetning og årsregnskap 2009

Årsregnskapet viser at TONOs inntekter økte med 14 % i 2009 og resultat til fordeling økte med 18 %. Beløpet som er avsatt til fordeling er 50 millioner kroner høyere enn i fjor. Kostnadsprosenten for 2009 ble på historisk lave 14,88 %.

Årsmøtet godkjente styrets beretning og årsregnskap for 2009.

Valg av styrets leder og nestleder

Ingen styremedlemmer var på valg i år, men styrets leder og nestleder skal velges blant styrets medlemmer hvert år. Årsmøtet gjenvalgte Åse Hedstrøm (NKF) som styreleder og Leif Dramstad (NMFF) som nestleder.

Valg av valgkomite

Årsmøtet valgte følgende personer til TONOs valgkomite: