TONOs årsrapport er offentliggjort

2015 ble et godt år for TONO, med en samlet omsetning på 588,5 millioner kroner. I løpet av 2015 fikk TONO 1 575 nye medlemmer, og totalt registrerte TONOs snart 28 000 medlemmer i løpet av fjoråret 29 000 nye musikkverk hos organisasjonen. Nå kan du lese TONOs årsrapport på nett.

 / 30/05/2016 /
2015 ble et godt år for TONO, med en samlet omsetning på 588,5 millioner kroner. I løpet av 2015 fikk TONO 1 575 nye medlemmer, og totalt registrerte TONOs snart 28 000 medlemmer i løpet av fjoråret 29 000 nye musikkverk hos organisasjonen. Nå kan du lese TONOs årsrapport på nett.

TONOs samlede omsetning i 2015 ble kr 588 516 050, før tap og lovpålagt trekk til Det Norske Komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet). Dette tilsvarer en økning i brutto omsetning på 83,5 millioner fra året før. TONO har de siste årene opplevd en stabil og markant organisk vekst, med inntekter fra utlandet og streaming som de største vekstområdene for 2015. Resultatet for 2015 påvirkes også positivt av et Norwaco-forlik som ga et  betydelig etteroppgjør til TONO. Resultatet etter fradrag for driftskostnader, som i sin helhet går til rettighetshaverne, var på 492, 7 millioner kroner.

40 prosent fra bruk av norsk musikk

Bruk av norskskrevet musikk utgjør omlag 40 prosent av TONOs totale inntekter. I streamingtjenestene ble det i 2015 streamet om lag 12 prosent norskskrevet, TONO-forvaltet  musikk. Årsrapporten viser også norskandel for enkelte andre av TONOs områder: Radio (37,7 prosent), konsert (69,6 prosent), TV (13,6 prosent) og kino (17,1 prosent).

1 575 nye medlemmer

I løpet av 2015 fikk TONO 1 575 nye medlemmer, hvorav 15 var musikkforlag. Totalt hadde TONO ved utgangen av 2015 27 756 medlemmer, og forvaltet også rettighetene til mer enn 2,5 millioner rettighetshavere fra andre land. TONOs medlemmer registrerte i løpet av året 29 000 nye verk.

Du kan lese TONOs årsrapport for 2015 ved å klikke her