TONOs høringssvar til forslag til ny  åndsverklov

”TONO er positiv til at departementet foreslår en ny åndsverklov, og TONO støtter de strukturelle og språklige endringene departementet foreslår”, sier TONO i sitt høringssvar til Kulturdepartementet. Les svaret her.

 / 05/09/2016 /
”TONO er positiv til at departementet foreslår en ny åndsverklov, og TONO støtter de strukturelle og språklige endringene departementet foreslår”, sier TONO i sitt høringssvar til Kulturdepartementet.

TONO har innen fristen 1. September levert sitt høringssvar gjeldende Kulturdepartementets forslag til ny åndsverklov. TONO har lenge påpekt behovet for en modernisering av åndsverkloven.

”De siste 20 årene har lovens regler til dels vært utdatert og hengt etter den teknologiske utviklingen”, sier TONO i innledningen. Videre står det:

”TONO forventer at det endelige lovforslaget bidrar til å gjenopprette denne balansen, slik at regjeringens hovedmål oppnåes, nemlig ”at skapende og utøøvende kunstnere i større grad skal kunne leve av sin virksomhet, og at det legges til rette for investeringer i kreativt innhold”.”

Les hele TONOs høringssvar ved å klikke her (pdf, åpner i nytt vindu).