TONOs juniavregning 2008

Årets sommeravregning er klar, og avregningsbeløpene vil være på rettighetshaveres konti onsdag 11. juni.Bilag til avregningen er nå tilgjengelig på TONOs webtjenester.

 / 10/06/2008 /

Det er blitt foretatt avregning for fremføringer i 2007 på følgende områder:

I tillegg blir det utbetalt lydfestingsvederlag fra NCB for blant annet fonogram- og AV-produksjoner for andre halvår 2007. Rapporteringen fra NRK radio har denne gang vært sterkt forsinket og har dels inneholdt store mangler. Ved å sette inn betydelige ekstraressurser har vi unngått forsinkelse av avregningen, men det kan fortsatt forekomme visse mangler i rapporteringen fra noen av NRKs radiokanaler. Blant annet har ikke alle kjenninger/vignetter/jingler kommet med i denne omgang.

For de manglende rapporterte fremføringene på NRK radio, vil det komme en særskilt etteravregning. Tidspunkt for dette avhenger av hvor raskt vi mottar musikkrapporter fra NRK. I tillegg vil avregning for fremføringer på TV2 Zebra komme i september. I årets andre utlandsavregning ble det avregnet følgende land: Hellas, Ungarn, Japan, Tsjekkia, Canada, Latvia og Irland.

Sjekk avregningen din ved å logge deg inn på .