Abid Q. Raja
Abid Q. Raja © Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

– TONOs medlemmer legger grunnlaget for konsertøkonomien

– Vi jobber med å vurdere hvordan vi også kan ivareta rettighetshavere i TONO, sier kulturminister Abid Q. Raja i sitt svar på Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sitt skriftlige spørsmål. TONO inviterer til samarbeid for å finne gode løsninger på norske rettighetshaveres tap av TONO-inntekter.

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson på Stortinget, Åslaug Sem-Jacobsen sendte den 15. november inn et såkalt skriftlig spørsmål til Kulturministeren (dette er en egen ordning på Stortinget, der stortingsrepresentanter, typisk opposisjonen, stiller offentlige spørsmål til statsråder på Stortingets nettsider).

LES SVARET HER

Stimuleringsordningen treffer ikke hele verdikjeden like godt

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark. Foto: Stortinget.

Sem-Jacobsen stilte der det samme spørsmålet TONO og TONOs gruppeforeninger NKF, NOPA og Musikkforleggerne har stilt gjentatte ganger både i offentligheten og direkte overfor departementet og Kulturrådet de siste månedene:

– Hvorfor er de som lager musikken ekskludert fra å få del i midler fra stimuleringsordningen gjennom at arrangørene ikke kan legge inn hele kostnaden til å betale disse som i en normalsituasjon i søknaden til Norsk Kulturråd, når forskriften for ordningen sier at hele næringskjeden skal stimuleres, og når det ikke er foreslått andre ordninger for denne gruppen som kompenserer tilstrekkelig for denne utelatelsen?

Kulturministeren har nå offentliggjort sitt svar.

Han skriver der at stimuleringsordningen har en målsetting om å bidra til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede, men innrømmer samtidig at den ikke treffer alle i verdikjeden like godt. Han forklarer at det er årsaken til at andre ordninger er styrket, deriblant kompensasjonsordningen samt etableringen av ekstraordinære kunstnerstipend.

Kulturministeren sier samtidig at det nå arbeides med å se på problemet med tapte vederlagsinntekter gjennom TONO:

Styreleder i TONO og NKF, Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

– Jeg har på pressekonferansen jeg avholdt 20. november varslet at vi jobber med å vurdere hvordan vi også kan ivareta rettighetshavere i TONO i det videre. Dette vil vi komme tilbake til straks arbeidet er sluttført ( …) Jeg vil gjerne legge til at jeg er enig med TONO når de i brevet til oss i departementet 16. november skriver at TONOs medlemmer legger grunnlaget for hele konsertøkonomien. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil vurdere justeringer i ordningene når det viser seg nødvendig. Det står jeg selvsagt ved. Og dette kommer jeg som nevnt tilbake til straks arbeidet er sluttført.

TONO inviterer til dialog

TONO har både i brevs form og på andre måter kommunisert overfor Kulturdepartementet at TONO ønsker å bidra i arbeidet med å finne gode løsninger.

– Det har kommet gledelige signaler fra Kulturministeren både i pressekonferansen sist fredag, og nå i svaret til Senterpartiets kulturpolitiske talsperson på Stortingets nettsider. Kulturministeren lytter, og sier han ønsker å etablere gode ordninger som treffer. TONO kommer til å fortsette å fremme medlemmenes interesser inn overfor departementet i denne prosessen, sier styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.

Det haster å etablere en løsning

Adm.direktør i TONO, Cato Strøm. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Adm.direktør Cato Strøm minner om at TONO er en naturlig part å trekke inn i arbeidet når departementet skal finne gode løsninger for å bøte på norske opphavere og musikkforlags tap av TONO-inntekter.

– TONO kjenner rettighetsøkonomien bedre enn noen andre, og har både verktøyene og kunnskapen til å fordele eventuelle tilskudd fra Kulturdepartementet på en god måte. Her er det avgjørende at TONO og departementet og Kulturrådet snakker sammen. Vi mener det nå haster å få etablert en løsning, både med tanke på opphavernes og musikkforlagenes behov for å få kompensert sine tap, men også av hensynet til forholdet mellom TONO og konsertarrangørene med tanke på det daglige lisensieringsarbeidet. Ingen er tjent med usikkerhet, og det er ikke til å komme fra at situasjonen nå er noe uoversiktlig, sier Strøm.

LES SVARET HER