61 oppmøtte andelshavere valgte følgende nye styre for de neste to år:


TONOs nye styreleder er Åse Hedstrøm fra Norsk Komponistforening, og til vervet som styrets nestleder ble valgt Leif Dramstad fra Norsk Musikkforleggerforening. Vi markerer altså den nye tid med TONOs første kvinnelige styreleder. Hedstrøm avsluttet selv det historiske årsmøtet med å takke andelshaverne for tilliten og oppmøtet.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0