TONOs nye styre

TONO avholdt 6. juni sitt første årsmøte etter den nye ordningen hvor alle TONOs stemmeberettigede andelshavere har rett til å delta. Ordningen avløser en 80-årig tradisjon med representantskap. Møtet ble ledet av Morten Halle.

 / 08/06/2009 /

61 oppmøtte andelshavere valgte følgende nye styre for de neste to år:


TONOs nye styreleder er Åse Hedstrøm fra Norsk Komponistforening, og til vervet som styrets nestleder ble valgt Leif Dramstad fra Norsk Musikkforleggerforening. Vi markerer altså den nye tid med TONOs første kvinnelige styreleder. Hedstrøm avsluttet selv det historiske årsmøtet med å takke andelshaverne for tilliten og oppmøtet.