Merk at de nye reglene ennå ikke har trådt i kraft, og vil bli gjeldende på senere tidspunkter spesifisert i vedtektenes § 61 og fordelingsplanens § 22.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0