TONOs nye vedtekter og fordelingsplan

På TONOs årsmøte 11. juni ble det vedtatt nye vedtekter og en ny fordelingsplan. Her kan du laste ned oppdaterte versjoner med de nye reglene i pdf-versjon.

 / 19/06/2008 /

Merk at de nye reglene ennå ikke har trådt i kraft, og vil bli gjeldende på senere tidspunkter spesifisert i vedtektenes § 61 og fordelingsplanens § 22.