TONOs styre har valgt leder og nestleder

I TONOs styremøte 16. juni ble Bendik Hofseth konstituert som styreleder i TONO. Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, ble konstituert som nestleder. Det ble også valgt medlemmer til øvrige sentrale organer i TONO.

 / 20/06/2016 /
I TONOs styremøte 16. juni ble Bendik Hofseth konstituert som styreleder i TONO. Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, ble konstituert som nestleder. Det ble også valgt medlemmer til øvrige sentrale organer i TONO.

I henhold til TONOs vedtekter skal TONOs styre velge styreleder og nestleder. I TONOs styremøte torsdag 16. juni ble Bendik Hofseth (fri plass/NOPA) valgt til styreleder for perioden frem til årsmøtet i mai 2017. Hofseth har vært styreleder i TONO siden 2013. Jørgen Karlstrøm ble valgt inn som nytt styremedlem i TONO på årsmøtet 31. mai 2016, og ble av styret valgt til nestleder.

Styreutvalg

TONOs vedtekter fastslår at styret skal nedsette et styreutvalg bestående av styrets leder og nestleder, ett styremedlem fra den foreningen som ikke har styreleder eller nestleder, samt ett av styremedlemmene nevnt i § 28 (2) d i TONOs vedtekter. Etter styremøtet 16. juni består TONOs styreutvalg av styreleder Bendik Hofseth, nestleder Jørgen Karlstrøm, Ingrid Kindem og Kai Robøle. Uavhengig representant Ine Hoem har status som observatør.

Fordelingsutvalget

Det er TONOs styre som oppnevner TONOs fordelingsutvalg. Styremøtet den 16. juni valgte følgende medlemmer til TONOs fordelingsutvalg: Kai Robøle, leder (Musikkforleggerne), Tove Bøygard, nestleder (NOPA), Odd Steenberg (Musikkforleggerne), Bjørn Eidsvåg (NOPA), Klaus Sandvik (Norsk Komponistforening) og Ine Hoem (uavhengig).

Musikk- og Tekstfaglig utvalg

TONOs musikk- og tekstfaglige utvalg oppnevnes av styret for styreperioden, og settes sammen ut fra et hensyn til en relevant faglig kompetanse. Etter styremøtet 16. juni består utvalget av følgende medlemmer: Geir Holmsen (NOPA), Kari Iveland (NOPA), Kari Beate Tandberg (Norsk Komponistforening), Bjørn Morten Kjærnes (MF) og Christian blom (Norsk Komponistforening).