TONOs utfordrerpris til Trond Reinholdtsens Den Norske Opra

Oslo/Berlin: Trond Reinholdtsen får TONOs nye utfordrerpris for prosjektet Den Norske Opra.– En utrolig fornærmelse, sier prisvinneren i en kommentar.

 / 02/11/2011 /

Reinholdtsen får prisen fordi Den Norske Opra både er en kjærlighetserklæring til operahistorien og et institusjonskritisk og problematiserende verk.

Prisvinneren sier følgende i en kommentar til at han får TONOs utfordrerpris:– Det var en utrolig fornærmelse. Jeg føler meg veldig etablert og mener det er alle de andre som utfordrer meg. Sånn sett var dette en vekker.

Reinholdtsen fikk overrakt prisen i forbindelse med premieren på Vinge/Müller/Reinholdtsens oppsetning av John Gabriel Borkman av Ibsen på Volksbühne-Prater i Berlin.

Juryens begrunnelse

Utfordrerprisen er nyinnstiftet, og kunne knapt ha funnet en mer opplagt vinner: Akkurat i det vi trodde at den eksperimentelle, utagerende samtidsmusikken var forsvunnet inn i (den pluralistiske) varmen, kaster Trond Reinholdtsen seg inn i manesjen, og etablerer one-man-prosjektet Den Norske Opra, i en liten leilighet i Gamlebyen i Oslo, etter modell av Richard Wagners Festspielhaus i Bayreuth.

Fra denne basen følger han med største alvor og i et høyttravende produksjonstempo opp alle avantgardismens noter og unoter, som en slags jack-of-allopera-trades