Undersøkelse: Nordmenn går oftere på konsert enn svenskene

Mer enn halvparten av den norske befolkningen har vært på en konsert de siste 12 måneder. Det ser dessuten ut som om nordmenn er mer glade i å gå på konsert enn svenskene, og det er først og fremst pop, og dernest rock, som trekker oss til konsertsalene.

 / 18/12/2015 /

Foto øverst: Carnival Kids på by:Larm 2015 (foto: Per Otto Oppi Christiansen)

Mer enn halvparten av den norske befolkningen har vært på en konsert de siste 12 måneder. Det ser dessuten ut som om nordmenn er mer glade i å gå på konsert enn svenskene – og det er først og fremst pop, og dernest rock, som trekker oss til konsertsalene.

I TONOs undersøkelse Digital Music 2015 som er utført av analyseselskapet YouGov blant nordmenn i alderen 12-65 år oppgir 57 prosent at de har vært på en konsert de siste 12 månedene. Blant de som har vært på konsert, sier hele 47 prosent at de har vært på mer enn 3 konserter de siste 12 måneder. 4 prosent sier de har vært på flere enn 10 konserter. Som om ikke det var nok sier også at 67 prosent av oss at det er utenkelig å ikke lytte til musikk i det daglige.

konsert1
TONO tilrettelegger for alle konserter i Norge, gjennom å gi tillatelse til fremføring av beskyttet musikk på vegne av sine eiere: De som har skrevet og eier verkene som fremføres  (komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag). I 2014 kom 56 millioner av TONOs inntekter fra konsertområdet. Nå har organisasjonen spurt nordmenn direkte om deres holdninger til, og interesse for, ”live” musikk.

– Mer enn halvparten av alle nordmenn mellom 12 og 67 år oppgir i undersøkelsen at de har vært på konsert det siste året. Det vitner om et musikkinteressert folkeslag som aktivt oppsøker gode, levende musikkopplevelser. Ikke minst er det verdt å merke seg at det ser ut til at vi er enda mer glade i å gå på konsert enn svenskene, forteller TONOs kommunikasjonssjef Willy Martinsen.

For undersøkelsen er også gjennomført i Sverige, og der oppgir 52 prosent av respondentene at de har vært på konsert det siste året – mot 57 prosent av nordmennene. 46 prosent av svenskene oppgir forresten at de har vært på flere enn 3 konserter i perioden.

De unge, urbane går mest på konsert

I Norge er det flest i aldersgruppen 18-29 år som har vært på konsert siste 12 måneder, det er også her flest (50 %) har vært på konsert mer enn 3 ganger siste 12 måneder. Undersøkelsen viser også at det er de som er bosatt i de mest urbane områdene (over 50 000 innbyggere) hvor flest (64 prosent) har vært på konsert siste året, og flest har vært på mer enn 3 konserter (54 %).

– Hvor ofte man går på konsert henger naturligvis sammen med livssituasjon. De unge voksne som bor i byer har både tid og mulighet til å benytte seg av et rikt konsertilbud, og troner naturlig nok øverst blant de som går oftest på konsert. Så skal vi heller ikke glemme at mange norske artister også  har mye turnevirksomhet ute i distriktene, ikke minst nå i disse juletider, og at det er en viktig inntektskilde for de som har som yrkesvei å skape og fremføre musikken vi alle har glede av, sier Willy Martinsen.

konsert2

Dette er konserttypene flest har vært på siste 12 måneder:

– Pop, 56 %
– Rock, 47 %
– Klassisk, 14 %
– Jazz, 14 %
– Folk, 13 %
– Soul/R´n´B/Hiphop, 12 %
– Metal, 11 %
– Blues, 10 %
– Opera, 9 %
– Electronica, 8 %

Digital Music 2015 er en nordisk undersøkelse gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra TONO og dets søsterorganisasjoner i de nordiske landene. I Norge er det gjennomført 807 CAWI-intervjuer blant mennesker i alderen 12-65 år i perioden 17-29. September 2015.

 


For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no 

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 27 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret i Norge. TONOs resultat overføres videre til rettighetshaverne i  fremførte verk, og dermed legger TONO til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som de rettighetshavere TONO arbeider for gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.