Unge talenter – ungdomsstipend

Søknadsfristen var 15. april 2011.

Det er de senere år vokst frem en ny, stor gruppe opphavspersoner/artister som er svært unge.  Dette er synlig på by:Larm, låtskriver- og talentkonkurranser osv. Mange er ekstraordinært talentfulle, samtidig som de tjener begrenset med penger på sin skapende virksomhet. (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og har bevilget midler til stipendordningen Unge talenter, som deles ut av TONO.

Stipendet skal være en en lavterskelordning, . Det eneste kravet er at du er TONO-medlem og ikke over 21 år. Stipendbeløpene kommer til å være lavere enn TONOs vanlige stipend. Du kan ikke søke begge stipendordningene.