Det har blitt avregnet for for følgende land:

Israel, USA, Hong Kong, Tyskland, Japan, Bulgaria, Danmark, Tsjekkia, Storbritannia, Frankrike, Italia, Sverige, Sveits, Slovakia, Finland, Canada, Cuba, Slovenia, Kina, Latvia, Irland, Australia og Polen.

Hvilke perioder som har blitt avregnet vil fremgå av avregningsbilaget som vil bli sendt angjeldende rettighetshavere innen kort tid.Bilagene er allerede nå tilgjengelig på .

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0