Utenlandsavregningen klar!

Det har blitt avregnet for for følgende land:

Israel, USA, Hong Kong, Tyskland, Japan, Bulgaria, Danmark, Tsjekkia, Storbritannia, Frankrike, Italia, Sverige, Sveits, Slovakia, Finland, Canada, Cuba, Slovenia, Kina, Latvia, Irland, Australia og Polen.

Hvilke perioder som har blitt avregnet vil fremgå av avregningsbilaget som vil bli sendt angjeldende rettighetshavere innen kort tid.Bilagene er allerede nå tilgjengelig på .