Utlandsavregningen er klar!

I denne perioden ble følgende land avregnet:Hellas, USA, Hong Kong, Japan, Danmark, England, Mexico, Sør-Afrika, Spania, Italia, Sveits, Slovakia, Brasil, Polen, Canada og Irland.