Utlandsavregningen er klar!

Årets fjerde og siste utlandsavregning er unnagjort, og bilag er nå tilgjengelig via TONOs webtjenester.Utbetaling til angjeldende medlemmer vil skje i løpet av uke 50.

 / 06/12/2007 /

I denne perioden ble følgende land avregnet:Hellas, USA, Hong Kong, Japan, Danmark, England, Mexico, Sør-Afrika, Spania, Italia, Sveits, Slovakia, Brasil, Polen, Canada og Irland.