Valg i TONO 2013

Er du medlem i TONO og ønsker å stille til valg på årsmøtet 2013, eller har du konkrete forslag om andre kandidater til tillitsverv?

 / 18/01/2013 /

Følgende valg skal foretas i år (henvisning til de relevante bestemmelsene i TONOs vedtekter i parentes):

• Styre med personlige varaer (2 år), jf. § 30 (1)-(4), jf. §§ 28 (1)-(3)• Styrets leder og nestleder (1 år), jf. § 30 (5)• Kontrollkomité med personlige varaer (2 år), jf. § 53• To representanter (fri) med personlige varaer til TONOs stipendkomité (2 år) , jf. § 58 (2) b• Valgkomité med personlige varaer (2 år) (Styret foretar innstilling, jf. § 24 (1))

Kate Havnevik (NOPA), lederNils Henrik Asheim (NKF)Finn Schløsser-Møller (NMFF)Jan Bang (NOPA)* Dersom du har forslag som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Svein Korshamn, tlf. 22057200/95080805, Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.