Vant viktig rettssak!

TONO-medlemmer vant viktig rettssak om bruk av musikk på nettet

 / 21/12/2007 /

På slutten av 90-tallet skrev TONO-medlemmene Helge Skarveland og Stene Osmundsen en eventyrfortelling ”Labb og Line på eventyr” med sang, tekst og musikk. Eventyrfortellingen var et bestillingsoppdrag som skulle gis ut på CD og brukes av de enkelte banker i Sparebank 1 Gruppen (Banken). Avtalen som ble inngått i 1999 skulle gjelde i 2 år og sikre Banken en eksklusiv bruksrett til tekst og musikk mot betaling, samtidig som det var klart at opphavsrettighetene til åndsverket skulle tilhøre komponist og tekstforfatter. CD’ene var i tillegg produsert og utgitt på opphavsmennenes eget plateselskap Skarv AS, som eide produsentrettighetene til utgivelsen.

To år senere i desember 2001 oppdaget Helge Skarveland at Banken hadde stykket fortellingen opp i 24 deler og lagt ut hele eventyret på nettet i tilknytning til deres julekalender. Dette måtte anses som et brudd på avtalen, da denne jo kun omfattet CD-utgivelse, men siden Skarveland hadde intensjoner om å forlenge avtalen med Banken om den fortsatte bruk, unnlot han å reagere der og da.

Det skulle imidlertid vise seg at Banken ikke hadde noen planer om å fortsette samarbeidet med forfatterne av eventyrfortellingen, da de mente at de kunne legge ut alt innholdet fra CD’en gratis ut på nettet uten å betale opphavsmennene noe ekstra for dette. Banken satt på et restopplag av selve CD’en og hadde ikke planlagt å trykke opp flere, når de enkelt kunne legge eventyret ut på bankenes nettsider istedet.

Skarveland og Osmundsen sendte brev til Banken men fikk ikke noe svar tilbake. Som utøvende musikere, komponister og produsenter hadde opphavsmennene i denne tiden svært travle dager og fikk derfor først tatt affære mot Banken i 2004, hvor de fikk satt en advokat på saken. Skarveland og Osmundsens advokat gjorde etter hvert Banken oppmerksom på at bruken av CD’ens innhold på internett var urettmessig, og at slik utnyttelse krevde både ny avtale og vederlag for bruken. Banken på sin side avviste alle krav fra rettighetshaverne.

 

Rettens gang

Til slutt så opphavsmennene ingen annen utvei enn å gå rettens vei og anlegge sak mot Banken for å stoppe den urettmessige bruk av deres tekst og musikk på nettet, samt kreve erstatning for tapet. Oslo Tingrett avsa dom i saken 16. november 2007 og kom til det resultat at Banken hadde tapt saken fullstendig. Banken ble pålagt å stoppe tilgjengeliggjøringen av tekst og musikken på nettet, og ble også dømt til å betale opphavsmennene erstatning. I tillegg måtte Banken også betale saksomkostningene for rettighetshaverne.

Dommen viser at selv om man overdrar en rett til å bruke åndsverk på en bestemt måte, så skal man som opphavsmann ikke nødvendigvis finne seg i at åndsverket blir utnyttet på andre måter eller ved andre midler enn det som er avtalt mellom partene. Dette prinsippet er svært viktig for TONOs rettighetshavere, som jo i stor grad skaper åndsverk som kan utnyttes i de nye medier. Dommen er rettskraftig og således en viktig seier for opphavsretten på nettet. Les hele dommen .