Vårt Land: Manglende TONO-rapportering blant menigheter

Mange menigheter rapporterer ikke til TONO. Det melder avisa Vårt land i dag. Lovsangkomponist og TONO-medlem Vetle Jarandsen tar saken i egne hender. – Viktig søkelys, mener TONO.

 / 10/06/2021 /

I avisa Vårt Land kan du lese om lovsangkomponist og TONO-medlem Vetle Jarandsen, som selv rapporterer til TONO når musikken hans brukes av menigheter – Til tross for at dette er menighetenes lovpålagt plikt.

– Jeg rapporterer min egen musikk fordi mange ikke gjør den jobben, forteller han i saken Mange menigheter rapporterer ikke til Tono – Vetle tar saken i egne hender (betalingsmur) i Vårt Land i dag.

Når musikken hans blir brukt i seremonier i Filadelfiakirken, der han jobber, sørger han for at egne verk rapporteres til TONO.

– Det er ikke først og fremst for egen del, men fordi det er noe jeg brenner for. Jeg frykter at om vi ikke rapporterer mer, vil staten krympe pengesekken som er satt av til kirker – rett og slett fordi det tilsynelatende ikke er noe behov for det, sier han til journalist Elias Bakken Johansen.

Fri bruk i religiøse seremonier

Åndsverklovens paragraf 40 slår fast at beskyttede musikkverk kan framføres vederlagsfritt i religiøse seremonier. TONO krever altså ikke inn betaling fra menigheter for denne musikkbruken.

For at opphaverne som har skapt musikken allikevel skal motta rimelig vederlag, overfører Kulturdepartementet årlig en sum til TONO. I 2020 var dette 2 330 000 kroner. Disse pengene fordeles basert på rapporter fra menigheter og andre religiøse samfunn og ikke-religiøse livssyn.

Derfor er samfunn som er omfattet av fritaket, fortsatt lovpålagt å rapportere musikken de bruker i sine seremonier.

– Vi er glade for at Vårt Land setter søkelyset på dette viktige temaet. TONO er avhengig av rapporter for å kunne sørge for at musikkskapere får riktig betalt. Vi oppfordrer alle menigheter til å rapportere musikken de bruker.

Willy Martinsen

Vårt Land melder imidlertid at ferske funn i en masteroppgave forfattet av Andreas Melands ved Universitetet i Agder, viser at bare hver tredje norske frikirke gjør dette lovpålagte arbeidet. Blant dem som ikke rapporterer, forteller likevel 76 prosent at de kjenner til Tono og rapporteringsordningen.

– Viktig søkelys

Vårt Land kan fortelle at pinsemenigheten Betesda Borgestad i Skien er en av menighetene som ikke rapporterer sin musikkbruk til TONO. Forstander Frank O. Holmberg uttaler at han ikke har kjent til den lovpålagte rapporteringen, og konkluderer med at TONO har et informasjonsarbeid å gjøre.

– Vi gjør mye for å øke kunnskapen om Tono. Vi er direkte kontakt med titusenvis av bedrifter
årlig, vi har vår egen redaksjonelle produksjon, vi lager podkast, videoer, vi holder titalls
foredrag årlig for å nevne noe, forteller kommunikasjonssjef Willy Martinsen til avisa.

TONO er denne uken i gang med å samle inn kontaktinformasjon til norske tros- og kirkesamfunn,
og deres redaksjoner. Fra neste uke vil TONO kontakte disse med informasjon om hvorfor og hvordan de rapporterer.

– Mye gjøres, og vi skal bli enda bedre. Nylig lanserte vi en digital rapporteringsløsning. Informasjonsarbeid ut mot menigheter er et viktig fokusområde for oss nå i 2021, ikke minst fordi vi fra januar 2022 ikke lenger vil ta i mot rapporter på papir, sier Martinsen til Vårt Land.

– Vi er glade for at Vårt Land setter søkelyset på dette viktige temaet. TONO er avhengig av rapporter for å kunne sørge for at musikkskapere får riktig betalt. Vi oppfordrer alle menigheter til å rapportere musikken de bruker.